Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Det är arbetsgivaren (företagsledningen) som har ansvaret för arbetsmiljön och för att planera, leda och följa upp arbetet. I Sverige finns det lagkrav gällande systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger olyckor och minimerar risker vilket leder till en friskare och sundare arbetsplats.

VEGA kan hjälpa er att skapa ett system för systematiskt arbetsmiljöarbete som uppfyller kraven i både AFS 2001:1 och ISO 45001.

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete minskar ni sjukskrivningar och får nöjdare medarbetare.