IT-verktyg

Checkpoint - Kompetensutveckling på nätet

Traditionellt sett har utbildningar varit lärarledda där alla deltagare måste ta sig till samma plats för att samtidigt genomgå en utbildning. För många organisationer kan denna form av utbildning vara kostsam både vad gäller ekonomi, tid, arbetsresurser och miljö.

Genom att samla era webbutbildningar i VEGAs utbildningsplattform Checkpoint får ni möjligheten att detaljerat följa upp hur många och vilka som genomgått en utbildning. Checkpoint gör det även möjligt att koppla kunskapstest till varje utbildning och på så vis går det att säkerställa att de anställda tagit till sig av innehållet.

Med Checkpoint får ni ett helhetsgrepp över effektiviteten av era webbutbildningar!