Uppdrag

VEGAs uppdrag sträcker sig igenom alla typer av ledningssystem inom en organisation, från att bygga upp, förvalta, utföra revisioner till att skapa strategier och vidareutveckla redan etablerade ledningssystem.

Att vi är en uppskattad samarbetspartner visar sig i de många långsiktiga relationer vi har etablerat med många av våra kunder. Våra kunder finns inom en rad olika branscher i hela Norden.

Det här säger våra kunder om oss"Samarbetet med VEGA har varit mycket smidigt, tack vare professionella, engagerade konsulter." Gunnel Martén, ISO coordinator/auditor at Volkswagen Group Sverige AB

VEGA har, sedan 2016, hjälp oss med vårt interna kvalitets- och miljöarbete. Uppdatering av verksamhetsledningssystem, processgenomlysning, webbutbildning samt interna revisioner har varit några av de områden som konsulter från VEGA utfört. Samarbetet med VEGA har varit mycket smidigt, tack vare professionella, engagerade konsulter.


" Med VEGA hade vi ett effektivt och konstruktivt samarbete" Anna Svensson, Miljöstrateg, Praktikertjänst

VEGA har varit vårt stöd vid övergången till ISO 14001:2015. Utifrån en GAP-analys som VEGA gjorde hade vi ett effektivt och konstruktivt samarbete för att få ledningssystemet att uppfylla kraven i denna standard. VEGA har även utfört internrevisioner vid ett större antal hälso- och sjukvårdsverksamheter inom Praktikertjänst. Det har varit ett mycket smidigt samarbete. VEGA:s konsulter har varit lyhörda för verksamheternas olika förutsättningar utan att uppställda krav åsidosatts. Vi har också anlitat VEGA för workhops/utbildningar och vi har varit nöjda även med detta.


"VEGA, min ständige vapendragare sedan 1998 med sin breda kompetens" Sören Ek, miljösamordnare Vattenfall Vattenkraft AB

VEGA har hjälpt oss med en mängd olika projekt genom åren, projektledare i verksamhetssystemet Rodret, webbutbildningar, internrevisionsledare, riskanalyser inom miljö och arbetsmiljö, kemikalierådgivare, miljöredovisningen 2003-2013. Projekten har genomgående hållt satta tidsramar och budget, något som har uppskattats stort inom organisationen.


"Samtliga konsulter som vi arbetat med genom VEGA har mycket goda kunskaper och sociala förmågor att driva en bra utveckling." Jonny Zackrisson, Kvalitet och miljöchef, Fazer Food Services AB

VEGA har hjälpt oss med flera uppdrag och jag är mycket nöjd med hur resultaten blivit. Det finns ett genuint intresse för kvalitets- och miljöfrågor och stor kunskap om hur dessa frågor bäst implementeras i stora organisationer vilket varit till stor hjälp för oss. Samarbetet med VEGA har också präglats av stort engagemang från deras sida vilket smittat av sig och resulterat i förnyad energi för att finna nya innovativa lösningar.


"VEGAs engagemang har varit en av nyckelfaktorerna för projektets framgång! VEGAs kunskap, flexibilitet och struktur har varit både lärorikt och stimulerande att arbeta efter." Sara Jägermo, Fastighetschef, Vacse AB

"VEGA has given Steen & Strøm priceless assistance" Stein Thorstensen, Group Quality Director, Steen & Strøm

VEGA has given Steen & Strøm priceless assistance in our ISO 14001 project. They have been a very proactive project manager and sparring partner throughout the implementation period. Therefore, VEGA remains to be an important partner in audit and control, to ensure further continuous improvement in our operations.


"VEGA har varit en ovärderlig hjälpande hand för mig i arbetet med våra ledningssystem" Malin Fors, Miljökoordinator, Yttre miljö. LKAB

VEGA har sedan år 2006 stött organisationen med att bygga upp och certifiera energi- och miljöledningssystem för alla verksamheter i moderbolaget och flera av koncernens dotterbolag. Arbetet har omfattat allt från projektledning, projektstöd till implementeringsutbildningar och lagutbildningar.


"Med VEGAs stöd gick allt som på räls" Selene Samuelsson, Miljöansvarig på Försäkringskassan

Vårt uppdrag var att snabbt ta fram en modell för ett fungerande miljöledningssystem, vilket skulle klara både kontrollerna i ISO 14001 och kraven enligt förordningen 2009:907. Genom VEGAs professionella och mycket strukturerade stöd fick vi snabbt och enligt utsatt tidsplan alla delarna i miljöledningssystem på plats. Nu kan vi fokusera på att nå våra miljömål.


"VEGA har hjälpt oss att få systematik kring vår riskhantering" Birgitta Adell, Environmental Coordinator på Fortum

VEGA var projektledare för arbetet att genomföra miljöriskanalys på våra samtliga vattenkraftverk. Projektet genomfördes på ett effektivt sätt och ledde till en förbättrad riskmedvetenhet och struktur kring vår riskhantering. För att än mer fördjupa vårt samarbete har vi ett ramavtal med VEGA.


"Kreativa – Noggranna – Snabba – Engagerade – Trevliga" Christer Fransson, Chief Unbundling Officer på Vattenfall AB

"Med en stark struktur och engagemang från VEGA kunde vårt projekt slutföras trots mycket kort tidplan" Fredrik Sandberg, Head of Quality på Siemens

"VEGA har en järnstruktur i sitt arbete som jag aldrig har sett maken till" Gunnar Springfeldt, Utvecklingschef. Stampengruppens koncernledning

Under 2009 har VEGA hjälpt till med att bygga upp ett miljöledningssystem för GP Göteborgsposten, Samedio och Stampen AB. Koncernen har också tecknat avtal för användandet av VEGAs lagtjänst Regulus och webbutbildningstjänst Checkpoint.


"Inte visste jag att kvalitets- och miljöarbetet kunde vara så här kul" Anders Bergman, VD Europcar

VEGA har under 2008 och 2009 varit inhyrd kvalitets- och miljöansvarig på Europcar. Företaget har sedan länge varit certifierade mot både ISO 9001 och ISO 14001, men kvalitets- och miljöarbetet har under denna tid fått ett ordentligt uppsving och ökat fokus i organisationen. Verksamhetssystemet har helt arbetats om med tydligt processfokus för att uppnå ökad affärsnytta och effektivitet.