Försäkringskassan

Försäkringskassan

GAP-analys och metod- och strukturpaket för ISO 26000

"Med VEGAs stöd gick allt som på räls" Selene Samuelsson, Miljöansvarig på Försäkringskassan

Vår kund Försäkringskassan har bildat en grupp för arbeta fullt ut med hållbarhetsarbetet. De efterfrågade en struktur och metodik kring hur de skulle angripa hållbarhet enligt ISO 26000.

Vi tog fram stöd för bl.a. en GAP-analys samt fokuserade på att arbeta fram bra organisationsanpassade verktyg de har stor användning av i det fortsatta arbetet med att bygga upp ett Hållbarhetsledningssystem enligt ISO 26000.

Utifrån vårt unika underlag har Försäkringskassan nu ett handfast och lättarbetat verktyg för att skapa en struktur och systematik i sitt hållbarhetsarbete.