LKAB

LKAB

Från GAP-analys till certifiering på mindre än 9 månader

"VEGA har varit en ovärderlig hjälpande hand för mig i arbetet med vårt energiledningssystem" Malin Fors, Miljökoordinator, Yttre miljö. LKAB

Vår kund LKAB skulle anpassa sitt energiledningssystem inför certifiering enligt den nya standarden för energiledning ISO 50001 samtidigt som en ny organisation hade skapats för att hantera energifrågor och systemet skulle integreras med miljöledningssystemet.

Genom att tidigt genomföra en GAP-analys kunde vi snabbt identifiera och prioritera de områden som vi behövde arbeta med för att få det integrerade ledningssystemet klart till certifieringen. När GAP-analysen var färdig arbetade vi tillsammans med att ta fram, vidareutveckla och implementera olika typer av verktyg.

VEGA strävar efter långvariga relationer. VEGA har hjälpt LKAB sedan 2005 och har därför goda kunskaper om hur organisationen fungerar. Tillsammans skapade vi en miljö- och energiportal samt en miljö- och energibok vilka båda är verktyg som verksamheten använder i sin strävan efter en ständig förbättrad miljö- och energiprestanda.