Siemens

Siemens

OHSAS 18001

""Med en stark struktur och engagemang från VEGA kunde vårt projekt slutföras trots mycket kort tidplan"" Fredrik Sandberg,QM-EHS ansvarig på Siemens Siemens Healthcare AB

Hösten 2013 fick VEGA i uppdrag att bygga upp och certifiera ett arbetsmiljöledningssystem för Siemens Healthcare AB. Projektet hade en väldigt snäv dead- line då certifieringsreivisioner redan var inbokade sen långt tidigare. VEGA påbörjade arbetet 9 oktober 2013 och revisionerna ägde rum första veckan i december 2013.

Som projektledare samt metod- och strukturstöd (arbeta fram rutiner, instruktioner samt utföra utbildningar) gick VEGA in och lyckades på väldigt kort tid att strukturera upp och systematisera Siemens Healthcares arbetsmiljöledningssystem. Genom att snabbt och effektivt sätta upp en projektgrupp och med ett målinriktat engagemang lyckades VEGA och Siemens Healthcare med bedriften att få systemet OHSAS certifierat i december samma år.