ZeroChaos

ZeroChaos

Uppbyggnad och implementering av miljö- och kvalitetsledningssystem för ISO 9001 och 14001

ZeroChaos är ett konsultförmedlingsföretag som VEGA projektledde uppbyggnaden och implementeringen av ett miljö- och kvalitetsledningssystem hos. Genom att följa VEGAs projektmodell säkerställde organisationen att kraven i ISO 9001 och ISO 14001 uppnåddes inför certifiering.

I uppdraget skapades en webbaserad utbildning som rullades ut till de anställda i god tid inför den interna revisionen och ledningens genomgång.

Utöver projektledarrollen åtog sig VEGA rollen som stöd till högsta ledningen i frågor som rörde verksamhetsmål och strategier samt inom kommunikation.

ZeroChaos is a Global Workforce Management Company for which VEGA project managed the development and implementation of an environmental and quality management system. By following VEGA’s project model, the project team ensured that the organization meets the requirements of ISO 9001 and ISO 14001 prior to the certification.

A web based training of the management system was developed during the assignment, which was rolled out well in advance prior to the internal audit and the management review.

In addition to the project manager role, VEGA undertook a supporting role to the management in issues concerning business goals and strategies as well as in communications.