Kvalitet

Kvalitet

Ett kvalitetsledningssystem syftar till att stärka verksamheten och att förbättra kunders och intressenters förtroende. Behovet av ordning och reda finns i alla organisationer och ett sätt att åstadkomma det är införandet av ett kvalitetsledningssystem som ger uppbyggd struktur från ledningen och nedåt för hur man arbetar kontinuerligt med kvalitetsfrågor.

VEGA hjälper er att kartlägga era processer, kunder och kundkrav samt ta fram de rutiner som krävs för att uppfylla kraven i ISO 9001 och klara kraven för certifiering. Ett strukturerat kvalitetsarbete ger ökad lönsamhet, nöjdare kunder och större förtroende bland alla intressenter, inklusive de egna medarbetarna.

VEGA hjälper er att:

  • Få fram nuläge gentemot principerna och aktiviteterna i ISO 9001
  • I en projektledarroll alternativ som metod- och strukturstöd planera, arbeta fram och slutföra ett kvalitetsledningssystem med en struktur och metod som gör det enkelt att arbeta med kvalitetsfrågorna på ett systematiskt sätt.
  • Stötta i strategisk kommunikation under uppbyggnaden av systemet och när systemet är på plats.
  • Implementera och skapa ett levande system som är lätt att förvalta.