Ledningssystem

Ledningssystem

Ett ledningssystems syfte är att skapa struktur och kontroll över den verksamhet där det införs. Dessa egenskaper är en förutsättning för att kontinuerligt kunna stärka sitt anseende och tillfredställa kraven från kunder, medarbetare, aktieägare och andra som har relation med verksamheten. Ledningssystemet kan liknas vid ett ekonomisystem där man genom struktur och kontroll når effektiv styrning inom socailt ansvarstagande, kvalitet, arbetsmiljö, miljö och energi.

VEGA har lång erfarenhet att uppbyggnad och utveckling av ledningssystem. Vi kan hjälpa dig att bygga ett ledningssystem för ett enskilt område eller ett integrerat system som täcker fler eller andra områden. Vi arbetar inom nedan områden.

VEGA hjälper företag och organisationer inom ett stort antal branscher med att bygga upp, strukturera och implementera ledningssystem inom områdena socailt ansvarstagande, kvalitet, arbetsmiljö, miljö och energi. Systemen utgår från ISO-standarder och lagkrav för att om önskemål finns uppnå certifiering utifrån vald standard/lagkrav.