Miljö

Miljö

Att utveckla, införa eller förbättra ett miljöledningssystem är en utmaning som kräver kunskap och kompetens inom området. VEGA kan hjälpa din organisation att skapa en plattform för ett ledningssystem för miljö som täcker in identifiering av miljöpåverkan, lagefterlevnad, lagstyrda instruktioner, mätning och uppföljning samt ständig förbättring

Fördelar miljöledningssystem

  • Kostnadsbesparingar: hushållning med material, energi m.m. och effektivare avfallshantering leder till kostnadsreducering
  • Konkurrensfördelar: företaget kan få bättre rating vid offertgivning vid ett väl utarbetat miljöledningsarbete
  • Förbättrade relationer: gentemot kunder, leverantörer, anställda, allmänhet etc.
  • Överensstämmelse med lagar och regler: minimerar risken för obehagliga överraskningar om man ligger före lagstiftningens krav och vet vilka förändringar som kan komma att ske