Om VEGA

VEGA-stjärnan

VEGA är den starkast lysande stjärnan i stjärnbilden Lyran. Det är den näst ljusaste stjärnan på norra stjärnhimlen och den femte på hela stjärnhimlen. VEGA är en närbelägen stjärna som är ca 2,5 gånger större än solen.

VEGA är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom operativ verksamhetsutveckling. Tyngdpunkten i vår tjänsteportfölj ligger inom uppbyggnad och underhåll av verksamhetssystem inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande.
Vi arbetar som projektledare, metod- och strukturstöd, utbildare samt genomför revisioner. När du väljer att arbeta med VEGA får du en struktur och metodik i det som annars kan uppfattas som komplext och oöverkomligt.

VEGA grundades 1996 av Helene Johansson och Karin Lundh-Arefalk och har kunder inom olika branscher i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Våra kunder finns i hela Norden och vi arbetar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. 

Affärsidé

Vi hjälper stora och medelstora företag och organisationer i sin verksamhetsstyrning för ökad effektivitet och lönsamhet. Detta gör vi genom att erbjuda de bästa konsulterna i Sverige inom vår nisch, attraktivaste ledningssystemen och användarvänliga IT-verktyg.

Vision

VEGA ska vara Nordens ledande konsultbolag inom verksamhetsutveckling.

 

 

VEGAs Värderingar och Hållbarhetsarbete