Projektledning

Projektledning

VEGA har lång erfarenhet av projektledning vid alla typer av organisationsförändring. Vi har lett projekt som exempelvis involverat skapandet av nya organisationsfunktioner och utvecklandet av diverse IT-lösningar. Vår långa erfarenhet av olika branscher och verksamheter bidrar till att vi lätt kan sätta oss in i nya situationer och bidra med såväl kompetens som kreativitet och problemlösarförmåga.

Vi skräddarsyr en projektledarlösning för just ert behov.