Risk Management

Konsten att vara ett steg före

Risker finns överallt och är en naturlig del av företagets vardag. Det finns stora ekonomiska fördelar att vinna på att undvika haverier, förseningar och höga försäkringspremier. 

VEGA kan hjälpa din verksamhet att hantera risker inom socailt ansvarstagande, miljö, kvalitet, arbetsmiljö och public safety (risker gentemot tredje man). VEGA har drivit flera framgångsrika projekt där vi har genomfört omfattande analyser, identifierat de mest betydande riskerna och följt upp dessa på ett systematiskt sätt.

Vid hantering av riskerna kan ni använda er av VEGAs webbaserade IT-system Capella.

VEGA arrangerar även beredskapsövningar. Vid dessa tas verklighetstrogna scenarier fram som sedan övas på för att upptäcka brister i teknik, organisation eller samhällsfunktioner.