Hållbarhet  

Att vi lever i en föränderlig värld och att företag ställs inför nya utmaningar råder det inget tvivel om.
Frågan är hur företag och verksamheter på bästa sätt ska hantera de hot och möjligheter som följer av klimatförändringar och samhällets ökade krav på miljömässigt, etiskt och socialt ansvar.

 

För att lyckas med att hantera de möjligheter och hot som verksamheten står inför är det viktigt att organisationen utarbetar en given arbetsmetod och struktur för att behandla frågor gällande ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet. 


Våra TjänsterVäsentlighetsanalys, GAP utifrån intressenternas prioriterade områden, framtagen Hållbarhetsstrategi för implementering, Hållbarhetsredovisning.

Hållbarhets- och Miljöansvarig, omfattande bl.a GAP utifrån ISO 26000, Hållbarhetsstrategi för implementering, Hållbarhetsrapport

GAP/nulägesanalys utifrån ISO 26000 med prioriterade områden