Konsult i linjen  

VEGA hjälper flera större företag i olika typer av linjeroller. Detta är ett uppskattat stöd som både avlastar och skapar trygghet vid exempelvis implementering av nya lösningar, perioder med hög arbetsbelastning, och vid plötsliga avgångar.

Några fördelar som våra kunder upplever med denna tjänst:

• Bred kompetens från olika relevanta områden och sakfrågor som miljö, kvalitet, arbetsmiljö, hållbarhet, kommunikation och IT. 

• Benschmark – Som ett resultat av våra uppdrag har vi fått insikter från många olika branscher och hur olika verksamheter hanterar ovannämnda sakfrågor.

• Kunden  får in nya moderna angreppssätt  inom det specifika området

• Avlastar interna resurser

• Vi tar helhetsansvaret för arbetet och arbetar självständigt 


Våra TjänsterFörvaltning och utveckling av VMS, kommunikation, webbutbildningar. Förvaltning och implementering av IT plattformen NOVA.

QM samordnare. Utveckling, implementering och kommunikation av ledningssystem. Processkartläggning. Miljö- och kvalitetsrevisioner.