Revision  

För att ledningen skall få information och kunskap om företagets fortlöpande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete måste en kontinuerlig utvärdering av arbetet göras. Detta sker genom att internrevisorn på ett systematiskt sätt går igenom hur det löpande arbetet fungerar ute i verksamheten. Internrevisionen ger viktiga signaler till ledningen och andra berörda vilka behov till förbättringar som finns. VEGA skräddarsyr revisionerna utifrån kundens önskemål men fokus är alltid att revisionen ska förbättra verksamheten och skapa värde till företaget/organisationen.


Våra TjänsterUtförande av miljörevisioner utifrån ISO 14001 i Sverige och Danmark. Utförande av fastighetsrevisioner.

Utförande av integrerade miljö- och kvalitetsrevisioner utifrån ISO 9001 och ISO 14001. Huvudkontoret och fastigheterna.

Utförande av integrerade miljö-, kvalitets- och arbetsmiljörevisioner utifrån ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Huvudkontoret och sighterna ute i landet.