Strategi och styrning  

Systematiskt arbetssätt kring hållbarhets-, miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor stärker verksamheten och förbättrar kundernas och intressenternas förtroende för företaget och organisationen.

 

VEGA har lång erfarenhet av uppbyggnad och utveckling av systematiska arbetssätt kring dessa områden. Vi kan hjälpa dig med inledande GAP analys, väsentlighetsanalys, identifiering av miljö- och arbetsmiljörisker, processkartläggning till att bygga kompletta system inom det ramverk som önskas.


Våra TjänsterGAP ISO 9001 och ISO 14001, Kvalitetsledningsstöd, Processer, Internrevisioner.

Uppbyggnad och implementering av Miljöledningssystem ISO 14001 i Norge, Sverige, Danmark, Internrevisioner ISO 14001

Metod- och strukturstöd inom Arbetsmiljö OHSAS 18001, Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001, Energi ISO 50001