Utbildning  

•VEGA skapar företagsanpassade utbildningar som ger största möjliga genomslagskraft för ert företag.
Vi erbjuder bl.a. inspirationsföreläsningar, seminarier, workshops och webbutbildningar.
•Rätt förståelse och kompetens hos medarbetarna är en förutsättning för att implementeringen av ledningssystemet ska bli framgångsrikt. Vi kan då erbjuda olika typer av utbildningar beroende på var i projektfasen man är. Samtliga av utbildningarna är praktisk inriktade där vi går igenom olika metod- och strukturdokument varvat med aktuella case.
•Kick-off utbildningar är vanliga vid uppstart av projekt, implementering och webbutbildningar vid införandet av systemet och när förändringsprojektet är klart, sen håller vi även nischade specialistutbildningar inom internrevision, miljö- och arbetsmiljölagar etc.

Våra TjänsterInspirationsföreläsning för 130 st medarbetare, om hur de kan ta kvalitetsarbetet till en högre nivå

Webbutbildning för implementering av Pöyrys kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem

Metodutbildning för Fortums kommande miljöledningsarbete i Nya ISO 14001:2015