Utbildning

Utbildningar

VEGA skapar företagsanpassade utbildningar som ger största möjliga genomslagskraft för ert företag. Vi erbjuder bl.a. traditionella utbildningar, seminarier, workshops och webbutbildningar.

Rätt förståelse och kompetens hos medarbetarna är en förutsättning för att implementeringen av och arbetet med ledningssystemet ska bli framgångsrikt. Vi kan då erbjuda olika typer av utbildningar beroende på var i projektfasen man är. Samtliga av utbildningarna är praktisk inriktade där vi går igenom olika metod- och strukturdokument varvat med aktuella case.

Kick-off utbildningar är vanliga vid uppstart av projekt, implementering och webbutbildningar vid införandet av systemet gentemot medarbetare, sen håller vi även nischade specialistutbildningar inom internrevision, kemikalier, miljö- och arbetsmiljölagar etc.