Utredningar

Utredningar

VEGA kan bistå med utredningar inom hållbarhets-, miljö-, kvalitets-, och arbetsmiljöområdet. Nedan följer exempel på genomförda utredningar och rapporter VEGA har utfört:

  • Carbon footprint (Koldioxidberäkningar)
  • Energieffektivisering
  • Omvärldsbevakning
  • GRI-rapportering
  • Offentliga utredningar som tex. EU-rapporter
  • Nulägesanalyser/Kartläggningar
  • Webbaserade enkäter - kundenkät, medarbetarenkät
  • Kemikalieutvärderingar