Miljö

Minskad resursförbrukning är bra både för miljö och också ekonomi. Med ett miljöledningssystem har man ett effektivt verktyg för minska miljöpåverkan. VEGA kan visa er hur.

Vi hjälper er att uppfylla ISO 14001.

"”VEGA has given Steen & Strøm priceless assistance in our ISO 14001 project. They have been a very proactive project manager and sparring partner throughout the implementation period. Therefore, VEGA remains to be an important partner in audit and control, to ensure further continuous improvement in our operations”"Stein Thorstensen, Group Quality Director, Steen & Strøm

Arbetsmiljö

En dålig arbetsmiljö är kostsam, i form av både sjukfrånvaro och produktionsbortfall. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljö är ett lagkrav. VEGA hjälper er utveckla verktygen som gör att det fungerar.

Vi hjälper er att uppfylla ISO 45001.

""Med en stark struktur och engagemang från VEGA kunde vårt projekt slutföras trots mycket kort tidplan""Fredrik Sandberg,QM-EHS ansvarig på Siemens Siemens Healthcare AB

Kvalitet

Ett strukturerat kvalitetsarbete ger ökad lönsamhet, nöjdare kunder och större förtroende bland alla intressenter, inklusive de egna medarbetarna. Behovet av ordning och reda finns i alla organisationer och ett sätt att åstadkomma det är införandet av ett kvalitetsledningssystem.

Vi hjälper er att uppfylla ISO 9001.

"Inte visste jag att kvalitets- och miljöarbetet kunde vara så här kul"Anders Bergman, VD Europcar

Hållbarhet

Upplever du hållbarhetsstandarden ISO 26000 komplex och praktiskt svår att tillämpa? Vi har verktygen som gör det enkelt!

Vi hjälper er att uppfylla ISO 26000.


"Med VEGAs stöd gick allt som på räls"Selene Samuelsson, Miljöansvarig på Försäkringskassan

VEGAS VÄRDEORD

 Strategi och styrning

Hållbarhet

Revision

Utbildning

Konsult i linjen

IT-Stöd

Nyheter

VÅRA PARTNERS

Vi har ett flerårigt samarbete med SIS, vi håller företagsinterna och öppna utbildningar för SIS kunder.

Vi har ett samarbete med Notisum gällande att vi erbjuder VEGAs kunder deras lagbevakningstjänst. Vi bistår deras kunder med laganpassningar i Notisum och konsultationsstöd inom vår tjänstepalett.

Vi har ett samarbete med energikonsultbolaget Greencon gällande att de genomför energikartläggningar som underkonsulter till VEGAs kunder.