Nyhet

VEGA ställde upp med ett lag: i NJIE Action Run Stockholm den 21 september. Sveriges största hinderbana i stadsmiljö, 8 km 40 hinder

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEGA var talare och utställare på SIS-event

Kicka igång hållbarhetsarbetet med en Väsentlighetsanalys

  • Josefin Holmström, Senior Management Consultant, och utbildningsledare inom ledningssystem, Vega Systems AB

Att vi lever i en föränderlig värld och att organisationer ställs inför nya utmaningar råder det inget tvivel om. Hållbarhet blir därmed ett alltmer väsentligt område att arbeta med för samtliga organisationer. Förväntningar kring detta kommer från många olika intressenter som kunder, konsumenter, medarbetare etc. Men även regelverk, standarder, klimatförändringar och samhällets ökade krav på miljömässigt, etiskt och socialt ansvar pushar oss att ta ansvar för dessa frågor.

Hållbarhet är ett omfattande område och för att organisationer ska kunna greppa och lyckas med att hantera de ekonomiska-, miljömässiga- och sociala frågorna är det viktigt att utarbeta en given arbetsmetod och struktur. Josefin Holmström, Senior management consultant, från Vega Systems, föreläser om hur ditt företag kan med väsentlighetsanalys utvärdera vilka väsentliga hållbarhetsaspekter företaget bör fokusera på och prioritera att arbeta vidare med.

https://sis.se/kmdag/program/