Våra partners

 

Vi har ett flerårigt samarbete med SIS, vi håller företagsinterna och öppna utbildningar för SIS kunder.

Vi har ett samarbete med Notisum gällande att vi erbjuder VEGAs kunder deras lagbevakningstjänst. Vi bistår deras kunder med laganpassningar i Notisum och konsultationsstöd inom vår tjänstepalett.

Vi har ett samarbete med energikonsultbolaget Greencon gällande att de genomför energikartläggningar som underkonsulter till VEGAs kunder.